Skladuj24.pl
Zadzwoń
533 257 000
w godz. 8-17
61 307 17 15
lub napisz
sprzedaz@skladuj24.pl

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin obowiązuje Sprzedawcę oraz Klientów korzystających z usług sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma „HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.skladuj24.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

II. INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Operator sklepu SKLADUJ24.PL: 
 "HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz
 Os. Bolesława Chrobrego 11/58 60-681 Poznań
 NIP: 972-105-39-13
 REGON: 301041061
 tel.: +48 61 307 17 15; tel. kom.: +48 535 257 000
 sprzedaz@skladuj24.pl

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA – WARUNKI OGÓLNE

 1. Sprzedaż produktów w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Skladuj24.pl prowadzona jest przez „HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz
 2. Kontakt z operatorem Serwisu jest możliwy:
  • za pośrednictwem telefonu, pod numerem tel.: +48 61 307 17 15; tel. kom.: +48 533 257 000
  • mailowo na adres: sprzedaz@skladuj24.pl
 1. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 10:30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym Skladuj24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Skladuj24.pl są podane w złotych polskich i przedstawione są w układzie: cena netto oraz cena brutto. Do danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 7. Do ceny każdego produktu zostaną doliczone koszty przesyłki. Sposób dostawy wybiera kupujący w momencie składania zamówienia.
 8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk - zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206 ) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

IV. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, DOKONYWANIE ZMIAN ORAZ WYCOFANIA ZAMÓWIENIA

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez sklep internetowy Skladuj24.pl oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem strony, odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi/Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Wszelkie dane cyfrowe, w tym adresy, telefon i dane osobowe podmiotów składających zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego będą przechowywane przez „HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz na odpowiednio chronionych przed dostępem i zmianą przez osoby trzecie trwałych nośnikach na dyskach twardych/serwerach - przez czas odpowiedni do celów, jakim te dane służą.
 3. Po złożeniu zamówienia nie można dokonać anulowania tej czynności, jeśli towar został już wysłany.
 4. Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie ceny muszą być uzgadnianie przez telefon lub drogą mailową za porozumieniem dwóch stron.

V. PŁATNOŚCI I FAKTURY

 1. Składuj24.pl oferuje następujące możliwości płatności:
  • Przelew na konto (na podstawie faktury proforma) na następujące dane operatora sklepu: 

„HMC Internet  Solutions” Marcin Hankiewicz
  BRE Bank 94 1140 2004 0000 3202 5974 0517

  • Płatność za pobraniem u kuriera (+6,15 zł brutto)
  • Przelew online poprzez system Przelewy24.
  • Płatność kartą płatniczą poprzez system Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest Faktura VAT wystawiona na podstawie danych podanych przy zamówieniu.
 2. Kupujący w treści zamówienia powinien wskazać dodatkowe informacje, w szczególności numeru NIP (REGON) kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 3. Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego Skladuj24.pl są w ciągłej sprzedaży. Zamówienia realizowane są codziennie w dni robocze do godz. 13.00, po potwierdzeniu płatności na koncie bankowym „HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz (pod warunkiem , że zamówiony towar jest dostępny w magazynie, jeżeli nie – zamówienie może się wydłużyć).
 2. W przypadku realizacji większych zamówień, sklep internetowy Skladuj24.pl jest uprawniony, w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia lub do realizacji takiego zamówienia etapowo.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
 • zaksięgowanie kwoty przelewu za zamówienie na koncie firmy,
 • wybranie sposobu płatności,
 • podanie poprawnego adresu wysyłki w formularzu zamówień.
 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 2. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Koszt standardowej paczki to 15 zł netto (przy niestandardowych wymiarach może ulec podwyższeniu).
 3. Dostawa w sklepie Skladuj24.pl odbywa się w dni robocze standardowo w godzinach 8:00 – 16:00. Dokładne określenie godziny dostawy nie jest możliwe.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 5. Nieodebranie przesyłki z jakiegokolwiek powodu skutkuje tym, że klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry jej kosztów.
 6. Klient ma możliwość otrzymania numeru listu przewozowego pod adresem email zamowienia@skladuj24.pl.

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jeżeli zakup został dokonany przez osobę prywatną klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny (art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego). Składając stosowne oświadczenie mailem na adres: zamowienia@skladuj24.pl.
 2. Obowiązuje termin 14-dniowy. Liczy się od dnia w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania w/w terminów wystarczające jest wysłanie przed ich upływem oświadczenia na adres „HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz. Oświadczenie należy złożyć na formularzu odstąpienia od umowy [załącznik 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Skladuj24.pl , ul.  Obornicka 330, 60-995 Poznań.
 4. Zwracany przez Klienta/Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 5. Zwrot może zostać przyjęty wyłącznie w przypadku, gdy produkt nie był przez Klienta w jakikolwiek sposób naruszony, nie może nosić śladów użytkowania. Nie mógł być otwierany, uszkodzony, próbowany czy pozbawiony oryginalnego opakowania. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad kupujący, na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku przyjęcia zwrotu towaru, zwrot płatności, w tym koszt dostarczenia towaru zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Przy częściowym zwrocie produktów Klient dostanie zwrot odpowiadający cenie produktów zwracanych
 7. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • kiedy przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany na specjalne zamówienie (indywidualna specyfikacja) Klienta;
  • gdy towar ulega szybkiej eksploatacji lub ma krótki termin ważności;
  • gdy towar jest odpieczętowany, a wyklucza to zachowanie higieny i ochrony zdrowia;
  • gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VIII. REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Towar zamówiony przez klienta jest sprawdzony i wysyłany bez uszkodzeń i wad.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Reklamacje oraz nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Skladuj24.pl ul. Obornicka 330, 60-995 Poznań. lub mailowo pod adres: zamowienia@skladuj24.pl. Reklamacje dotyczące błędów w wysyłce, braków lub uszkodzenia przesyłki mogą być składane w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Decydujący jest termin dostarczenia nam protokołu szkody.
 4. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia (ID), opis wad dostarczonego produktu.
 5. „HMC Internet Solutions” Marcin Hankiewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Prosimy o dokładne sprawdzenie otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania, lub naruszona jest taśma na opakowaniu należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym sklep pod adresem mailowym zamowienia@skladuj24.pl. Należy spisać protokół szkody/uszkodzenia (ma go przy sobie kurier). Protokół musi zostać spisany w czytelny sposób, nie gwarantuje on uznania reklamacji. Jeżeli ze względu na charakter rzeczy zwrot nie może zostać dokonany za pośrednictwem operatora pocztowego, koszty związane z odbiorem towaru zostaną pokryte przez Sprzedającego. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne produktów oraz braki w przesyłce stwierdzone po odbiorze i odjeździe kuriera, będą uznane za powstałe po dostarczeniu przesyłki.
 7. W przypadku gdy opakowanie jest w dobrym stanie, należy podpisać odbiór paczki i razem z kurierem sprawdzić jej zawartość. W tym czasie Kupujący powinien ocenić czy zawartość dostawy nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodna z fakturą. W przypadku zastrzeżeń co do stanu towaru Kupujący zobowiązuje się spisać z kurierem protokół szkody na druku posiadanym przez przedstawiciela firmy kurierskiej. Protokół musi zostać wypełniony i podpisany przez kuriera. Ważne jest, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący rodzaj uszkodzenia przesyłki. Fakt posiadania protokołu nie gwarantuje uznania reklamacji.
 8. Zauważenie uszkodzonej przesyłki lub braku produktu po odejściu kuriera zobowiązuje do kontaktu z firmą kurierską z prośbą o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Jest to zgodne z prawem transportowym i kurier nie może odmówić. Taką sytuację należy zgłosić niezwłocznie Sprzedawcy oraz przesłać protokół. Protokół szkody-uchyleń stanowi podstawę do ewentualnej reklamacji braków lub uszkodzenia towaru podczas transportu.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości dostarczonego mu towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sklep nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub ubytki przesyłki spowodowane przez firmę kurierską. Bez dostarczenia protokołu szkody złożenie reklamacji nie jest możliwe. W miarę możliwości prosimy również o załączenie zdjęć paczki oraz opakowania.

Każdy proponowany przez nasz sklep produkt posiada gwarancję producenta. Podstawą do gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT. W przypadku uszkodzeń leżących po stronie firmy kurierskiej całkowite koszty spadają na przewoźnika, a Klient otrzymuje nowe produkty. Uszkodzonej przesyłki nie należy odbierać, gdyż firma kurierska nie uzna reklamacji. W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu: zamowienia@skladuj24.pl.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) Klient ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez Sprzedającego traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926)

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.


Krajowy rejestr dłużników Certyfikat SSL